Van de OR: deel jullie ervaringen met het P-beleid

10 juli 2023

Het komende kalenderjaar zal voor de Ondernemingsraad de nadruk liggen op de evaluatie van het personeelsbeleid. Het is een onderwerp dat ons als collega’s allemaal aangaat en het is een onderwerp waarop we ons moeten laten horen. Daarom de oproep aan alle VDBZ-leden om de enquête die in de komende weken ook in jouw mailbox terecht komt te beantwoorden. Maar niet alleen dat, spreek ook de collega’s binnen de VDBZ-fractie in de OR aan. Laat ons weten wat jullie ervaringen zijn met de kanteling van het personeelsbeleid, wat jullie verwachten van de organisatie, van leidinggevenden, en van transparantie in het personeelsbeleid. 

We hebben een personeelsbeleid nodig dat fit for purpose is  in de 21e eeuw. Een personeelsbeleid waarmee we wereldwijd inzetbaar blijven, maar dat ook rekening houdt met de maatschappelijke context van nu. Met loopbanen van twee partners, met zorgtaken voor ouders en kinderen. Met een gezonde balans tussen werk en privé. Maar ook een personeelsbeleid dat er rekening mee houdt dat we een afspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij. Een personeelsbeleid dat flexibel is en tot doel heeft dat de juiste persoon op de juiste plek terecht komt. Kortom een breed palet aan zaken die de komende maanden aan bod komen en die zullen leiden tot wijzigingen van het huidige beleid. Ga daarom met ons in gesprek en weet de OR te vinden met voorstellen, ervaringen en suggesties. En allereerst, vul de aankomende enquête in.   

Bert de Wilde