Van de Voorzitter

30 januari 2023

Beste Leden,

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar hou ik het kort. Kort, omdat er ruimte moet zijn voor anderen in deze nieuwsbrief: enerzijds voor twee zeer gewaardeerde vertrekkende bestuursleden Rogier en Kees. En anderzijds om talentvolle nieuwkomers welkom te heten: Carlijn, Daan en Suzanne.

Kees en Rogier, Rogier en Kees: samen hebben ze in de afgelopen jaren de verschillende werkgroepen voorgezeten die de VDBZ rijk is: over arbeidsvoorwaarden en over P-beleid. Beiden hebben de VDBZ gedragen op inhoud en op strategie en we zijn hen echt veel dank verschuldigd. Lees hun beider rake afscheidswoorden: ik kan me er helemaal in vinden en zie het ook als een opdracht aan de VDBZ om door te gaan waar we mee bezig zijn: de medewerkers in het centrum van de besluitvorming zetten en iedereen die binnen BZ werkt op waarde te schatten.

Waar zij gaan, komen Carlijn, Daan en Suzanne: zij nemen de taken over met nieuwe energie en laten in een paar korte zinnen aan jullie weten waar ze voor staan. Lees het en neem hun suggestie serieus om contact met ze op te nemen. Alleen op die manier weten we als VDBZ waar we mee bezig moeten zijn. Het wordt zonder twijfel weer een spannend jaar voor BZ en daarmee voor de VDBZ.

Wij zijn er klaar voor en in lijn met de Franse traditie (daar mag het nog tot eind januari)  wensen we jullie allen een prachtig 2023 toe!

Job van den Berg

Voorzitter VDBZ