Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: nieuwe CAO Rijk!

15 april 2024

Op 12 april hebben de bonden en de werkgever ingestemd met een nieuwe CAO Rijk met een looptijd van 18 maanden. De huidige CAO Rijk loopt tot 30 juni 2024. Focus in de onderhandelingen lag vooral op compensatie van de grote inflatiestijging waardoor ambtenaren er flink op achteruit zijn gegaan. Dat is gelukt.

Met de nieuwe CAO Rijk is de inflatieachterstand gecompenseerd en koopkrachtverbetering gerealiseerd. De nadruk ligt op een goede loonsverhoging, verruiming van het betaald zorgverlof naar vier weken, de mogelijkheid een deel van je studieschuld af te lossen uit het IKB en het leasen van een fiets. Onderdeel van de CAO is verder een set aan groene afspraken, waaronder deelvervoer en het groener inrichten van de werkplek. Hiernaast zijn concrete afspraken gemaakt om de sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Hier de belangrijkste afspraken op een rijtje:

 • Looptijd: 18 maanden, van 1-7-2024 tot en met 31-12-2025
 • Op 1 mei 2024 krijgen medewerkers €1200 bruto eenmalig (naar rato dienstverband)
 • Per 1 juli 2024: 8,5% salarisverhoging voor alle medewerkers
 • Per 1 juli worden de schaalbedragen verhoogd met €50,- per maand
 • Per 1 november 2024: een eenmalig brutobedrag van €800,- (naar rato dienstverband)
 • Per 1 juli 2025: een eenmalig brutobedrag van €350,- (naar rato dienstverband)
 • Per 1 juli wordt het IKB verhoogd naar 16,5%
 • Aflossing studieschuld mogelijk uit IKB tot max 2.000 euro per jaar
 • Herbevestigen afspraken sociale veiligheid
 • Leasefiets wordt structureel mogelijk
 • Uitbreiding betaald zorgverlof tot max. vier weken (daarmee is het ook geschikt voor mantelzorg)

Hoe gaat dit in z’n werk? De Werkgroep Arbeidsvoorwaarden van de VDBZ volgt de CAO-onderhandelingen via onze Moederbond CNV. Daarmee stemmen we onze inzet af. Belangrijk daarbij is dat de uitkomst van Rijksbrede onderhandelingen niet nadelig uitwerken voor BZ. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer er specifieke clausules instaan die uitgezonden ambtenaren raken of een uitwerking hebben op de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU). Deze regelt de bijzondere aanspraken voorafgaand, tijdens en na afloop van een uitzending van een werknemer naar een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland. Bij deze CAO is er geen sprake van dergelijke clausules die nadelig zijn voor BZ. De ACRU is met deze herziening niet aangepast en wordt ook niet aangetast; aanpassing volgt pas als één van de ondertekenaars dat voorstelt.

Met het CAO-akkoord wordt de inflatieachterstand verkleind en koopkracht hersteld. Dat helpt de overheid een aantrekkelijke werkgever te houden in een krappe arbeidsmarkt. Dat geldt zeker ook voor jongeren. De VDBZ kon daarom instemmen.

Wel zal Werkgroep Arbeidsvoorwaarden de komende tijd in gesprek gaan met collega’s over de specifieke problemen waar BZ’ers tegenaan lopen in de uitwerking van de ACRU. Denk daarbij aan te strikt toegepaste vergoedingsregels, gedateerde voorwaarden of onduidelijke informatievoorziening. Waar loop jij tegenaan? Laat het ons weten!