Van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden: De Verhuizingen Zijn Weer Begonnen

10 juli 2023

De zomer voelt misschien nog meer als een ‘jaarwisseling’ dan Oud & Nieuw. Na de zomermaanden volgt een nieuw begin, waarvan de contouren deels nog onduidelijk zijn. De val van het kabinet vlak voor het zomerreces versterkt dit gevoel nog eens. Wie weet wat ons te wachten staat als De Scholen weer Zijn Begonnen?

Dat gevoel van zomer als grote wisseling geldt al helemaal voor collega’s in overplaatsing. Met een nieuwe baan, een nieuw thuis en een nieuw land is dit een spannende tijd. En dat geldt vaak ook voor hun partners of kinderen. Die spanning is leuk – een nieuw avontuur! – maar betekent ook een hoop onzekerheid. Want wie weet wat er aan de andere kant van de zomer wacht? Het bewijst maar eens dat BZ niet zomaar een werkgever is. Vele collega’s gaan niet alleen een nieuwe professionele uitdaging aan, maar kiezen voor een pad met impact op hun hele privébestaan, inclusief de nodige offers.

Dat betekent dat de werkgever een belangrijke zorgplicht heeft. En dat de VDBZ de bestuurder daarop blijft aanspreken, om ervoor te zorgen dat collega’s de juiste ondersteuning blijven krijgen. In dat kader onderhandelde de VDBZ samen met de andere vakbonden met de bestuurder over het in 2019 hernieuwde Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU). Doel van dit stelsel is simpel: het tegemoetkomen in de meerkosten die uitgezonden medewerkers en hun eventuele gezinsleden maken tijdens een plaatsing in het buitenland en bij terugkeer in Nederland.

De aanleiding van de herziening in 2019 was onder andere de veranderende gezinssamenstelling. Moderne gezinssamenstelling heeft immers modern partnerbeleid nodig. Wijzigingen waren bijvoorbeeld de kinderopvangregeling, de oudedagsvoorziening, professionele ontwikkeling voor partners, vergoedingen voor alleenstaande ouders en tickets voor alleenstaanden of werknemers wier partner niet mee is. Dit alles budgetneutraal, gefinancierd door het afschaffen van o.a. de business class overplaatsingsreis.

We zijn nu een paar jaar verder. De Rijksbrede CAO verloopt aan het einde van dit jaar – en daarmee de ACRU. Dat betekent dat herziening weer in zicht komt. De Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV) is dus al in gesprek gegaan met HDPO en 3W over de uitvoering van het voorzieningenstelsel en de ondersteuning van BZ’ers.

Maar we gaan de komende tijd ook graag in gesprek met jullie. Klopt ons voorzieningenstelsel nog? Worden uitgezonden collega’s voldoende ondersteund? En weet iedereen de juiste ondersteuning te vinden? Laat het ons weten!

Daan Elders