Financiën

De VDBZ heeft geen winstoogmerk. Zij wordt gefinancierd door ledenbijdragen, gelden afkomstig van de overkoepelende vakbondsorganisatie waarbij de VDBZ is aangesloten (CCOOP) en van het ABP en uit advertentie overeenkomsten.

De vereniging stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel de beschikbare middelen volledig te wenden aan de organisatie van evenementen zoals de Algemene Ledenvergadering en bijeenkomsten over VDBZ relevante onderwerpen, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten zoals de personeelskosten van de medewerkers van het secretariaat en de actualisatie van de website.

De VDBZ voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks worden de jaarstukken opgemaakt en ter controle worden voorgelegd aan de kascommissie. De kascommissie verleent op haar beurt decharge tijdens de Algemene Leden Vergadering.