Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van medewerkers in de besluitvorming van de organisatie. Daarbij heeft de OR een aantal wettelijk vastgelegde rechten en verantwoordelijkheden. Als de Bestuursraad bijvoorbeeld het personeelsbeleid wil aanpassen, moet daar in veel gevallen instemming voor gevraagd worden van de OR. Zonder instemming geen nieuw beleid. De OR heeft daarmee een belangrijke positie in het krachtenveld. En binnen de OR heeft VDBZ, met 12 van de 17 zetels, een sterke positie om de belangen van zijn leden te behartigen.

In de OR maakt VDBZ zich hard voor een professionele organisatie, waarin iedereen zich thuis voelt en zijn talent en ervaring kan inzetten. Waar de menselijke maat en wederzijds vertrouwen de norm is. Voor daadwerkelijke flexibiliteit en één Haags gebouw waar iedereen terecht kan en op een normale manier kan werken. Voor een partnerbeleid dat klaar is voor de 21e eeuw. Lees verder in het   VDBZ programma OR verkiezingen 2021.pdf (buzaservices.nl)

De OR heeft instemmings- of adviesrecht op veel verschillende onderwerpen. Het personeelsbeleid is een heel belangrijke. Maar ook voor zaken die voor veel BZ’ers wat minder in het oog lopen maar wel belangrijk zijn, zoals de BHV- en calamiteitenplannen en reorganisaties, moet advies of instemming worden gevraagd aan de OR. Daarmee zorgen we ervoor dat in al deze onderwerpen jullie belangen meewegen in de besluitvorming.
 
Om dat goed te kunnen doen horen we graag veel en vaak van jullie! Wat houdt je bezig, waar loop je tegenaan, wat vind je belangrijk? Laat het ons weten! Op dit moment zitten namens VDBZ In de OR: Hester Jonkman (voorzitter), Cas van der Horst (vice-voorzitter) en verder in alfabetische volgorde: Arne Muis, Eline Bosman, Esther van Damme, Harry Bavelaar, Jessica Moentadj, Jolijn Eikeboom, Malika Boueid, Mirte Ruessen, Nadji Bilik, Rana Abawi, en Tessa Martens. Je bent welkom om elk van ons te benaderen.
 
Wil je zelf meedoen? Dat kan! Eens in de twee jaar zijn er OR-verkiezingen. De volgende zijn in maart 2023. Daarvoor kun je je kandidaat stellen. In aanloop daarnaar hebben we plek voor een paar buitenleden. Als buitenlid doe en praat je volledig mee en kan je kijken of het OR-lidmaatschap iets voor je is. Overweeg je kandidaatstelling en/of een buitenlidmaatschap, neem dan contact op met Hester Jonkman om hier meer over te horen.
 
Meer lezen over wat de OR doet? OR-externe SWR vind je onze vergaderverslagen, advies- en instemmingsnota’s, nog wat meer algemene info en ons nieuwsflits-archief.