Pensioen

Pensioen, je denkt er niet dagelijks aan, maar hoe jonger je er mee aan de slag gaat, hoe meer je kunt doen.

De VDBZ en je pensioen

Ook als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, sta je voor belangrijke keuzes: Wanneer stop ik met werken? Wil ik de eerste jaren meer pensioen ontvangen, bijvoorbeeld vanwege studerende kinderen, of bijvoorbeeld omdat je partner pas over 3 jaar jaar AOW zal ontvangen?

De VDBZ denkt graag met je mee en geeft informatie over allerlei pensioenvragen: loont het om later met pensioen te gaan? Kan ik iets voor, of met mijn partner regelen?

De VDBZ heeft zich hard gemaakt voor een regeling van partnerpensioen door de werkgever om zo een mogelijk pensioengat van de partner bij uitzending naar het buitenland te verkleinen.

Jaarlijks organiseert de VDBZ een pensioenbijeenkomst met een pensioendeskundige waar je al je vragen over pensioen kunt stellen zoals: Wat kun je zelf doen om je pensioen verder te verbeteren? Wat is dekkingsgraad ABP en wat betekent dat voor (toekomstige) indexatie van ons pensioen?
Maar je kunt ook tussentijds je vragen stellen aan vdbz@minbuza.nl, onder vermelding van pensioenvraag.

Handige links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/

www.abp.nl

Vernieuwd pensioenstelsel: wat betekent dit voor u? | ABP