Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Buitenlandse Zaken verandert voortdurend. En dit heeft gevolgen voor ieders loopbaan. De werkgroep Personeelsbeleid zet zich dan ook in voor een personeelsbeleid dat werkt voor jullie.

De werkgroep Personeelsbeleid adviseert daartoe het bestuur en de OR-fractie van de VDBZ over de in te nemen posities in het georganiseerd en informeel overleg met HDPO en de leiding van het departement. Dit kan gaan over de overplaatsingsronde, werving en doorstroom, maar ook over zaken als het partnerbeleid (wat wij zien als onderdeel van het bredere personeelsbeleid). Onze posities bepalen we onder andere op gesprekken met onze leden en op input van een P-Panel met betrokken VDBZ-leden.

VDBZ-leden kunnen ook individueel terecht bij de werkgroep Personeelsbeleid met vragen over het personeelsbeleid en/of persoonlijke casussen. Indien nodig is er ook de mogelijkheid voor VDBZ-leden om in bepaalde gevallen gebruik te maken van professioneel juridisch advies (zie hieronder).De werkgroep is ook verantwoordelijk voor het VDBZ mentorprogramma, waarin we jaarlijkse startende BZ’ers koppelen aan ervaren collega’s.

Actueel in dit dossier
Juridisch advies nodig? VDBZ kan helpen