Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Buitenlandse Zaken verandert voortdurend. Dit heeft gevolgen voor het loopbaanbeleid voor de VDBZ-leden. Daarom buigt de werkgroep Personeelsbeleid zich over die zaken die verband houden met het personeels- en daaraanvolgend het loopbaanbeleid van Buitenlandse Zaken.

De werkgroep Personeelsbeleid adviseert het bestuur en de OR-fractie van de VDBZ over de in te nemen posities in het georganiseerd en informeel overleg met HDPO en de leiding van het departement.

VDBZ-leden kunnen ook individueel terecht bij de werkgroep Personeelsbeleid voor advies over vraagstukken die het personeelsbeleid raken. Dit doet de werkgroep in goed overleg met de juridisch adviseur binnen het bestuur VDBZ.

Actueel in dit dossier
Juridisch advies nodig? VDBZ kan helpen