Personeel

Maatwerk voor medewerkers

Het ontwikkelpotentieel van medewerkers staat voorop. Als BZ zich inspant om het maximale uit zijn medewerkers te halen dan worden zowel de organisatie als de medewerkers daar beter van. Dit begint met het aanbieden van verschillende loopbaanpaden. Mensen moeten actiever geholpen worden om binnen of buiten BZ door te groeien: horizontaal of verticaal, in de eigen functiegroep of daarbuiten. Dat geldt voor iedere BZ’er: beheer, ondersteuning, beleid, management, lokaal, uitgezonden, specialist en generalist. Iedereen moet een ontwikkeltraject kunnen volgen. Daarbij hoort dat werkervaring die elders wordt opgedaan ook meetelt, of dit nou bij het Rijk, een internationale organisatie of het bedrijfsleven is. Ook de p-schouw blijft ons een doorn in het oog: deze bekijkt medewerkers vanuit een veel te beperkte lens. VDBZ is dan ook tevreden dat dankzij ons werk de P-schouw is afgeschaft. 

Diversiteit en inclusie

Inclusie geeft betekenis aan diversiteit. Aandacht voor de vraag hoe verschillende mensen het beste tot hun recht kunnen komen in de organisatie dient daarom centraal te staan. Diversity of thought en een inclusieve, veilige werkomgeving zijn belangrijk voor het werkplezier, maar vooral ook voor de kwaliteit van ons werk. De organisatie moet daarin verder gaan dan het alleen benoemen. De Wet Open Overheid maakt de noodzaak hiertoe acuter en groter dan ooit.

Partnerbeleid bij de tijd

Het partnerbeleid is aan vernieuwing toe. De tijd dat de diplomaat een man was en zijn vrouw haar carrière opgaf ligt gelukkig achter ons, maar het beleid is nog lang niet bij de tijd. De meeste partners willen blijven werken, en doen dit in toenemende mate als zzp’ers, ondernemers en distant workers. Er dient daarom passende en persoonlijke ondersteuning te komen bij in- en uitschrijving in Nederland, belastingaangifte, werkmogelijkheden, verzekering en pensioenopbouw.