Professionaiteit

Vertrouw op vakmanschap

Vertrouw op de professionaliteit van medewerkers. Geef hun de ruimte om vrij te denken, onafhankelijk te adviseren en om maatwerk te leveren in dienstverlening. Om vakmanschap te tonen in het werk waar zij goed in zijn. BZ kan op alle niveaus onafhankelijkheid en vakmanschap actiever aanmoedigen en belonen.

Menselijk contact en maatwerk

Systemen zoals SSP moeten ondersteunend zijn aan de organisatie en de medewerker, niet leidend. Richt niet voor alles een formulier in, maar zet menselijk contact en vakmanschap centraal. Dat geldt zeker ook voor de posten: geef hun de ruimte om passende oplossingen te bedenken voor lokale problemen, tonder voor alles een centraal loket aan te moeten schrijven.

Waardeer ondersteuning en beheer

De waardering voor het werk en de professionaliteit van beheermedewerkers en ondersteuners is te lang uitgehold, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het werk van het hele ministerie. Herwaardeer daarom ondersteunend werk en zorg voor de nodige tools en toegang tot digitale middelen voor managementondersteuners, archivarissen en anderen.

Flexibiliteit die medewerkers ondersteunt in hoe zij hun werk doen en hun leven inrichten is een groot goed. Dat is iets anders dan lage bureaunormen en anonieme flexbureaus. VDBZ is voor daadwerkelijke flexibiliteit, zowel in Den Haag als op de posten. Die flexibiliteit bereik je niet door werkplekken af te schaffen, maar door iedereen voldoende ruimte te bieden voor een vrije keuze. Dit betekent goede tools voor thuiswerkers en voldoende passende werkplekken op een fijn kantoor.