Van de Werkgroep Personeelsbeleid

05 april 2022

Diversiteit & inclusie

In de bijdrage van onze voorzitter hebben jullie al gelezen over de visie van de VDBZ op de discussie afgelopen weken in en buiten onze organisatie over diversiteit en inclusie (D&I) en de gesprekken die wij hierover hebben gevoerd, ook vanuit de werkgroep personeelsbeleid. Hoewel de aanleiding ons minder vrolijk stemt, zijn wij blij dat dit onderwerp weer de aandacht krijgt die het verdient.

Nu moeten we zorgen dat we die aandacht vasthouden en er ook daadwerkelijk iets verandert. De sessies over D&I die de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB) samen met onze Strategisch Adviseurs D&I de komende periode zal organiseren kunnen daaraan bijdragen. Vanuit de VDBZ-werkgroep personeelsbeleid zullen wij actief deelnemen aan deze sessies. Ook kijken wij naar de mogelijkheid om als VDBZ een activiteit rondom dit thema te organiseren.

En ja, er ligt een duidelijke taak voor de top van ons ministerie om D&I te bevorderen, zoals Job heeft betoogd, evenals voor leidinggevenden. Maar uiteindelijk dragen wij allemaal de verantwoordelijkheid om iedereen te zien, horen en waarderen. Daarom hopen wij vanuit de werkgroep dat jullie, onze VDBZ-leden, ook bijdragen aan D&I door het onderwerp te blijven bespreken in jullie teams op het departement en de post, het eerlijke gesprek met elkaar te blijven voeren en open te blijven staan voor feedback geven en ontvangen.

En niemand is perfect en we kunnen allemaal nog leren, dus kijk ook vooral op het Inclusie Leerhuis van de AIB om je bewuster te worden van je eigen gedrag. Want zoals voor elke verandering geldt ook uiteindelijk voor D&I: BZ dat zijn wij!

Doorstroom en instroom

Op het moment van schrijven is de tweede ronde van het FBS-2022 (bijna) afgerond en wachten velen van jullie met spanning op nieuws over jullie volgende plaatsing. Vorige maand verscheen het monitoringsverslag van HDPO van de eerste ronde van het FBS-2022 op basis van de nieuwe ronderegels. Uit dit verslag blijkt onder meer dat het totaal aantal matches weliswaar is toegenomen in vergelijking met het FBS-2021 (63% versus 57%), maar dat vooral in de schalen 10, 12 en 13 en op de hardshipposten nog relatief weinig matches zijn in verhouding tot het aantal reacties. Wij en de VDBZ-fractie in de OR blijven dit aspect, maar ook bijvoorbeeld het aantal uitzonderingen op de kaders, diversiteit en plaatsingen vanuit de interim-en perspectiefpools nauw volgen in de resterende rondes van het FBS-2022./p>

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie over de ontwikkelingen op instroom van beleidsmedewerkers op schaal 11 (zie nogmaals hier. Inmiddels heeft de Bestuurder bij de OR een verzoek neergelegd om in te stemmen met een voorstel om meer mensen te gaan werven voor het IBBZ/"klasje", meer functies te creëren voor schalen 11 op de posten en diversiteit in het IBBZ te bevorderen. De VDBZ-fractie in de OR en wij zijn hierover in gesprek met de Bestuurder, waarbij wij vooral de buitenlandervaring die schalen 11 kunnen opdoen belangrijk vinden, evenals het toekomstperspectief van jonge collega's en de specialistische kennis die we in welke mate nodig hebben in de organisatie. Ook de instroom (en doorstroom) in beheer en ondersteuning houdt onze aandacht.

HR-adviseurs voor de medewerker

Zoals jullie weten ontvangen wij graag vragen en opmerkingen van onze leden over het BZ-personeelsbeleid. Als vakbond zijn wij er om jullie te helpen, desnoods ook met juridisch advies. Ga hier dus vooral mee door.

Maar naast ons kun je uiteraard ook gebruik maken van de HR-adviseurs voor de medewerker, Sheila Karwal en Xandy Bans Nobre. Afgelopen maand presenteerden Sheila en Xandy aan de Managementraad hun bevindingen na zes maanden in functie (zie stukken hier). Ook de VDBZ-werkgroep personeelsbeleid heeft met hen hierover gesproken.

We constateerden o.a. dat de ondersteuning van de medewerker op HR-gebied nog altijd beter moet en aandacht behoeft, zodat medewerkers beter in staat worden gesteld invulling aan hun loopbaan te kunnen geven. Enerzijds door leidinggevenden beter te equiperen om hun belangrijke rol hierop te pakken en vooral ook door leidinggevenden die hun managementrol serieus nemen hiervoor te waarderen en zij die dit niet doen hierop aan te spreken. Anderzijds is belangrijk de beschikbare HR-informatie en aanspreekpunten voor de medewerkers beter en makkelijker toegankelijk te maken, zeker ook voor lokale collega's op de post. Ook constateerden wij dat nog niet iedereen de HR-adviseurs voor de medewerker goed weet te vinden. Daarom hierbij: wil je raad, bemiddeling, advies, klankborden en/of een luisterend over een complexe HR-gerelateerde vraag waarvoor je niet terecht kunt of wilt bij je leidinggevende? Maak dan een afspraak met Sheila of Xandy via SSP (meldingen zijn alleen zichtbaar voor Sheila en Xandy) of per mail (3W@minbuza.nl) of telefoon (070 348 4000). Via SPP, mail of telefoon hoef je alleen aan te geven dat je een afspraak met de HR-adviseur voor de medewerker wil, verdere toelichting is niet nodig.

En ondertussen poogt de organisatie om HR-informatie beter beschikbaar te maken voor de medewerkers. En dat is hard nodig. BZelf bevat bijvoorbeeld veel HR-informatie op één plek (hier, doorklik naar 'personeel') en een feedbackoptie om door te geven wat je nog mist.